Vergoeding

Vergoedingsmogelijkheden

De sessies worden (deels) vergoed door een aantal zorgverzekeraars onder Alternatieve geneeswijzen met de registratiecode 24513 – Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie.
In 2021 komen behandelingen van Vergoedbare CAT-Therapeuten voor gedeeltelijke vergoeding in aanmerking vanuit het aanvullende pakket bij:
Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, 
CZdirect, Nationale Nederlanden ZorgMenzisPMA, Anderzorgde drie Zorgkantoren Groningen Twente en ArnhemMenzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ

AGB code praktijk 90068418  AGB code zorgverlener 90109446

Praktisch

  • Na de sessie krijg je de factuur in je email box die je zelf in kan dienen bij jouw zorgverzekeraar.
  • Bij het afzeggen van de afspraak minder dan 24 uur van tevoren, worden de kosten volledig in rekening gebracht.
  • Bij te laat komen op de afspraaktijd, gaat dit af van de sessie minuten.

Beroepsvereniging

  • CAT (Complementair Aanvullende Therapeuten) de beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben en ik voldoe aan de PLATO normen. Registratienummer CM2130-09-10-20, level 3.
  • Registratie is inclusief beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering via BAT en de onafhankelijke GAT klachten- en geschillencommissie.
  • Als CAT-therapeut val ik onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschillen Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/
  • Als CAT-therapeut werk ik volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/