Ga naar de inhoud

AVG

Het stroomt in jou Praktijk voor massage, gevestigd aan Galileistraat 36, 6533 LV te Nijmegen is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals hieronder opgenomen.

Het stroomt in jou gebruikt de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email adres, geboortedatum, bijzonderheden gezondheid) voor de volgende doeleinden:

· Het maken of verzetten van een afspraak

· Het versturen van facturen

· Het afhandelen van de betaling

· Verzenden van de nieuwsbrief, uitnodigingen en/of reclamefolder

· Informeren over wijzigingen van de diensten en/of producten

Gezondheidsgegevens worden enkel opgenomen indien deze van vitaal belang zijn voor de behandeling en enkel en alleen na toestemming van de cliënt.

Praktijk voor massage Het stroomt in jou gebruikt haar gegevens niet voor:

· Verkoop adresgegevens aan derden

· Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. Mits jij expliciete schriftelijke toestemming hiervoor geeft. Met uitzondering van het voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

Praktijk voor massage Het stroomt in jou draagt zorg voor

· Het bewaren van de persoonsgegevens in een strikt vertrouwelijke en beveiligde online omgeving. In het CAT-Reglement voor CAT-therapeuten is de hoofdregel voor het bewaren van cliëntdossiers van 20 jaar opgenomen, gebaseerd op de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

· Dat de eigenaar van Het stroomt in jou de enige persoon is die toegankelijkheid heeft tot namen en factuurgegevens

· Het bewaren van de administratie voor 7 jaar.