Ga naar de inhoud

Wat is zelfhelend vermogen ?

  • door

Onderzoek naar ons zelfhelend vermogen

Zelfgenezend, zelfhelend, zelfherstellend vermogen; volgens Wikipedia is het een weinig begrepen en weinig onderzocht fenomeen; ‘Er worden naast fysieke oorzaken tal van mogelijke invloeden op het zelfgenezend vermogen aangewezen waaronder gedachten, gevoelens en emoties, zie de psychoneuro-immunologie het placebo-effect, het nocebo-effect, het Repelsteeltje-effect.’

Hippocrates (460–377 v.Chr.) noemde het zelfgenezend vermogen ‘Physis’. Galenus (130–200 n. Chr.) was ervan overtuigd dat het de taak was van de arts om het zelfgenezend vermogen te ondersteunen en bevorderen. Dit lijkt op de visie van Paracelsus (1493–1541), hij zag het als zijn taak om de vitale lichaamskracht te ondersteunen. Het denken over het concept van het zelfgenezend vermogen is in de tijd van de Renaissance, samen met de invoering van het mechanische mensbeeld, grotendeels in de vergetelheid geraakt in de geneeskunde. Het zelfherstellend vermogen van een mens is uiteraard ook het herstellen van bijvoorbeeld een verkoudheid, stress, een wondje en dergelijke en staat op zich los van alternatieve geneeswijzen.

Het vermogen waarover ons lichaam beschikt

In het artikel “Het placebo verhaal en zelfherstel’’ van Drs. M.D.Dicke (apotheker) omschrijft hij het zelfhelende vermogen als een onderdeel waarover ons lichaam beschikt, wat alle levensprocessen aanstuurt. Hij zegt: “Het is ook meer dan alleen een fysiologisch systeem het is ook een informatie systeem. Het schakelpunt tussen innerlijk en omgeving ligt in de hypofyse. De hypofyse reageert op de keuzes die we maken en de hypofyse stuurt de klieren aan die hormonen produceren en zo bepalen binnen welke grenzen de cellen en organen kunnen opereren. Dus door een ander besluit te nemen verander je het zelfhelend vermogen (regulatiesysteem), waardoor je de fysiologie verandert en waardoor je lichaam verandert. Dus vandaar dat de placebowerking en het zelfhelende vermogen in feite hetzelfde systeem zijn alleen anders aangestuurd.”

De samenwerking tussen lichaam en geest

Deepak Chopra en Rudolph E. Tanzi geven in hun nieuwe boek Het zelfhelende vermogen een boeiende benadering voor het zelfhelende vermogen van zowel lichaam als geest. Aangezien zij er voor pleiten dat lichaam en geest samenwerken en het daarom van belang is aandacht te besteden aan beide. Hij omschrijft; “Neem beide rollen aan van het zelfhelend vermogen, dus zowel die van de genezer als die van degene die wordt genezen. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door bewustwording. Je kunt pas iets veranderen als je je er bewust van bent.” Verder lezen over de manieren om zelf een grote bijdrage te kunnen leveren aan een goede gezondheid?  Klik hier voor het volledige online boek.

Activatie zelfhelend vermogen door massage

Massage draagt bij aan de activatie van het zelfhelend vermogen. Doordat het lichaam en geest in contact en in balans brengt, wordt het zelfherstellend vermogen geactiveerd. Hierdoor ontstaat een grotere harmonie tussen je lichaam en geest, wat een sterk helende werking met zich mee brengt.

Tot slot een Netflix kijktip over dit thema; Heal.

Op zoek naar antwoorden op andere massagevragen? Klik hier voor meer verdiepende blogs.